Desatero člena selské jízdy

DESATERO ČLENA SELSKÉ JÍZDY:

 1. Jednej vždy čestně a ohleduplně ke svým bratřím a sestrám. Pomáhej druhým pro zdar akce a dobrou reprezentaci celku.

2. Vyber, cvič a ošetřuj koně tak, aby byl připraven na jízdu v útvaru, dobře snášel přítomnost jiných koní (hřebci, říjící klisny)

3. Připrav si jednotný postroj koně, dečku a kroj, aby byly v perfektním stavu.

4. Jezdci do 18 let musí mít ochrannou přilbu se znakem Selské jízdy.

5. Před jízdou v cizím, novém prostředí se předem seznam s cestou a okolím trasy podle programu.

6. Při jízdě v útvaru poslouchej pozorně příkazům NÁČELNÍKA JÍZDY a vždy je splň bez odmluvy. Problémy a poznámky si nechej na společné zhodnocení jízdy.

7. Na veřejné komunikaci využij pěšáka - vodiče koně, dle příkazu NÁČELNÍKA JÍZDY.

8. Ke cvičení a slavnostní jízdě se dostav VŽDY VČAS dle programu, oznámení od STAROSTY SBORU.

9. Uvědom si, že reprezentuješ nejen sebe, svého koně, ale celou Selskou jízdu !

10. Buď hrdý na to, že jsi členem Selské jízdy, navazuješ na slavné tradice českého jezdectví a selského stavu.

 
 
 
 
TOPlist